Architectenbureau Spaltman
Bureau voor architectonische vormgeving

Almere Stadspaleisjes

In juni 2020 kreeg ik de opdracht voor het ontwerpen van enkele urban villa’s, ofwel kleine appartementencomplexen. Wat een leuke opdracht! Deze woontorentjes met hun alzijdige kwaliteit zijn sinds de jaren tachtig een bekende verschijning in Nederlandse nieuwbouwwijken. Ze hebben met hun 4 tot 5 bouwlagen en beperkte omvang een prettige schaal. Het project, genaamd De Stadspaleisjes ligt op een mooie locatie in Almere Poort, ingeklemd tussen Noorwegenkade en Zwedenstraat ter hoogte van de IJslandstraat. Aan de overkant van de Noorwegenkade ligt het duingebied van Almere, met het IJmeer op loopafstand.

Stedenbouwkundig lag er al een plan waarin de bebouwingsvlakken van de zes paleisjes waren aangegeven, strak in het gelid zoals de zes op een dobbelsteen. Twee rijen van drie paleisjes, en tussen de twee rijen een ontsluitingsweg. De bebouwingsvoorschriften voor de 6 paleisjes waren helder. De rooilijnen en bouwhoogtes zorgden voor een duidelijk kader. Voorts moest Ieder bouwblokje moest uniek zijn.

Er waren een paar standaard plattegronden uitgedacht die als basis voor de verschillende paleisjes dienden. Een variant in 5 woningen per verdieping en een variant met 4 woningen zorgden voor de eerste verschillen tussen de blokken. Het aantal bouwlagen is beperkt tot 4 waarbij de bovenste laag voor een deel terugliggend moest zijn, afhankelijk van de positie op de kavel. Een 4 meter hoge plint en een afwijkende bovenste laag waren de aanleiding voor verdere differentiatie. Door een royale entreepartij te maken kregen de blokken een verbijzondering en passende allure. De woningen op de begane grond hebben een heerlijke, royale buitenruimte gekregen. Vervolgens was het zaak om de blokjes verder uit te werken. De bebouwingsvoorschriften boden de mogelijkheid om met erkers en uitbouwen buiten de rooilijnen te gaan. Deze erkers werden de ontwerptool om de gevel meer expressie en een sculpturale kwaliteit te geven. De kunst was hierbij om ondanks de sterk gelede bouwmassa’s de heldere plattegronden en functionele opbouw te behouden.

Alle paleisjes hebben een gevel van baksteen, betonnen gevelbanden, aluminium kozijnen en aluminium zetwerk. De balkons zijn voorzien van glazen schermen, zodat de bewoners maximaal kunnen genieten van het uitzicht en zo min mogelijk last hebben van de wind.  Door iedere gevel een andere kleur kozijnen en metselwerk te geven is ieder paleisje ook uniek in kleur en materiaal. De kleuren zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd zodat het geheel wel samenhangend en harmonieus zou blijven. Eenheid in verscheidenheid is hierbij het motto. Met speciale aandacht voor de bestrating, straatverlichting en groen is deze ontwerpgedachte doorgezet in de buitenruimte. Ook is er veel aandacht besteed aan de entreehal middels decoratieve elementen, luxe materialen en fraaie verlichting.

Het hele proces is bijzonder snel en soepel verlopen (tussen opdracht en start bouw zat iets meer dan een jaar). Na enkele weken was het ontwerp in hoofdlijnen klaar. Doordat de plattegronden goed uitgewerkt waren en de bouwregels helder kon er flink doorgepakt worden. Het hele ontwerpproces is ondersteund met 3D modellen en visualisaties om alle ontwerpbeslissingen inzichtelijk te maken zodat er snel keuzes gemaakt konden worden. Het was een feest om gezamenlijk aan zo’n leuk project te werken, en als dat ook nog eens in een soepel en snel proces gaat is het helemaal geweldig. Ik ben er van overtuigd dat de bewoners ontzettend gaan genieten van hun nieuwe woning op zo’n mooie plek. Een heerlijke, ruime en luxe woning met een riante buitenruimte, entree met allure, een vriendelijk en charmant straatbeeld én een fraai uitzicht. Wat wil je nog meer?

Paul Spaltman, november 2021

Architectenbureau Spaltman 


Opbellen
E-mail